Sitting in the fire - Arnold Mindell: een samenvatting

Een meesterwerk over hoe we met verschil kunnen omgaan doorheen conflict naar gemeenschap, over het procesbewustzijn en het bewustzijnsproces.  Download PDF bestand hier

  191 Hits

Behoeftig leiderschap en de omkering van de ouder-kind relatie

Over infantilisering en parentificatie in hiërarchische relaties. Oftewel: "help, mijn leidinggevende is een kleuter!" 

Lees Meer
  231 Hits

De transformatie van leiderschap: van mensensoort tot bewustzijn

De evolutie in het denken over leiderschap brengt ons stilaan bij de kern van de zaak: bewustzijn. 

Lees Meer
  2022 Hits

Professionalisme, compliance, loyauteit?

Wat betekenen de woorden “professionalisme”, “compliance” en “loyauteit”? En hoe worden ze gebruikt? Hieronder waag ik me aan een Foucaultiaanse deconstructie.

Lees Meer
  1367 Hits

Over het ego van Donald en Hillary, en de weg naar bezield leiderschap

Over bezieling als antwoord op protypische ego-dynamieken in leiderschap.

Lees Meer
  902 Hits

Presentie in leiderschap en (zorg)werk

Wat kan bijdragen tot onze werkelijke aanwezigheid in onze zorg- en dienstverlening? Ik formuleer hier vier complementaire pistes.

Lees Meer
  1075 Hits

Het hart van leiderschap

Op zoek naar een wereld waarin iedereen leiderschap opneemt. De leiders van de toekomst zijn niet de belangrijke veroorzakers van wat er gebeurt, maar kunnen net toelaten dat er iets ontstaat. 

Lees Meer
  914 Hits

Van Human Resource Management naar HR Leadership

Hier vind je een visie op HRM, die ik in 2005 formuleerde toen ik nog coördinator was van de gelijknamige afstudeerrichting (EHSAL, nu KULeuven). Mijn inziens zijn ze nog steeds actueel.

Lees Meer
  860 Hits
We value your privacy

We use cookies only to enhance your browsing experience. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies.