Leiderschap

Leiderschap

De transformatie van leiderschap: van mensensoort tot bewustzijn

Al zo lang de mens bestaat schept hij hiërarchie om het hele gebeuren van samenwerken en samen leven te organiseren. (Dat is niet zijn verdienste: dieren doen dat ook.) Hiërarchie zorgt ervoor dat er een minderheid in leidinggevende posities terecht komen. Dat blijkt dan ogenschijnlijk een dominant, snel, en daardoor voor anderen denkend, welbespraakt, besluitvaardig, politiek handig soort mens te zijn die minstens even begaan is met zijn eigen positie als met het belang van het collectief. Zo is de idee ontstaan dat leiders mensen zijn met speciale kwaliteiten. Om vervolgens vast te stellen dat dergelijke kwaliteiten niet volstaan en zelfs contraproductief kunnen zijn in een alsmaar complexere wereld.

Read more

Over het ego van Donald en Hillary, en de weg naar bezieling in leiderschap

Donald Trump en Hillary Clinton lijken op haast karikaturale wijze elk een apart facet van het ego te illustreren. (Althans hoe ze zichzelf in de media voorstelden tijdens hun campagne, want ook zij zijn meer dan het beeld dat ze van zichzelf ophangen.) Hoe wijzen beiden ons de weg naar een andere manier van leiden en leven?

Read more

Presentie in leiderschap en (zorg)werk: vier pistes

Er voor iemand zijn betekent dat je met dat iemand bent (Andries Baart).

Door de toegenomen drukte, technologische ontwikkelingen en de eisen vanuit het systeem waarbinnen mensen werken en leven, wordt de uitdaging alsmaar groter om aansluiting te maken en te houden met de leefwereld van klanten, cliënten, patiënten, en van collega’s en zelfs die van onszelf.

Read more

Het hart van leiderschap

Het hart van de zaak is een zaak van het hart

Iedereen wil een zinvolle bijdrage leveren in zijn professioneel leven en daarbuiten. Velen willen meer zijn dan een braaf, loyaal, burgerlijk gehoorzaam radertje in de machine, maar zien ook geen voorbeeld in stenen gooiende revolutionairen die vasthangen aan het gefrustreerde, gestolde gelijk aan hun zijde. Er is een derde weg voorbij realistische “compliance” en idealistische revolte.

Read more

Van Human Resource Management naar HR Leadership

Centrale missie van hrm: mensen sterk en vrij maken, waar zowel de organisatie als de werknemer en dus ook de arbeidsmarkt en de samenleving beter van worden. Wat houdt dit in?  Hieronder vind je enkele antwoorden die ik in 2005 formuleerde toen ik nog coördinator was van de afstudeerrichting HRM (EHSAL, nu KULeuven). Mijn inziens zijn ze nog steeds actueel.

Read more
+32 (0)473 490 568
 
×

Log in