Blik op de horizon

Bij valavond liep ik een aantal ronden op een Finse piste. Het parcours is door gebrek aan onderhoud op bepaalde plaatsen drassig en modderig geworden. Al joggend keek ik dan naar de grond voor me om in te schatten waar ik mijn voeten best liet landen. Op een gegeven moment herinnerde ik me het advies van de langeafstandsloper en monnik M...

Lees Meer
  325 Hits

Leiderschap als proces: deel 3

DEEL 3: Het leiderschapsproces: een dans in vier bewegingen In de blog Deel 2: Naar een procesvisie omschreven we leiderschap als een dynamisch, organisch, creatief, emergent gebeuren. Hoe kunnen we dit gebeuren dan concreet omschrijven en hanteerbaar maken in de praktijk? Hoe ziet het proces eruit dat we leiderschap zouden kunnen noemen? Hoe ziet ...

Lees Meer
  394 Hits

Leiderschap als proces: deel 2

De gangbare notie van leiderschap veronderstelt dat leiderschap 'iets' is dat 'in' mensen 'zit'. De redenering is hier dus dat het gaat om een min of meer stabiele, weliswaar te ontwikkelen capaciteit of entiteit die in mensen terug te vinden is. Om leiderschap als fenomeen te begrijpen, moet er in die redenering worden bepaald WAT het inhoudt. In ...

Lees Meer
  364 Hits

Leiderschap als proces: deel 1

The actual world is a process, and that process is the becoming of actual entities […] How an actual entity becomes constitutes what that actual entity is. […] It's 'being' is constituted by its 'becoming. Alfred North Whitehead Inleiding De gangbare notie van leiderschap veronderstelt dat leiderschap 'iets' is dat 'in' mensen 'zit'. De redenering ...

Lees Meer
  511 Hits

Behoeftig leiderschap: over infantilisering en parentificatie in hiërarchische relaties

Een essay over hiërarchisch leiderschap en de omkering van de ouder-kind relatie. Oftewel: "Help! Mijn baas is een kleuter."

Lees Meer
  702 Hits

De transformatie van leiderschap: van mensensoort tot bewustzijn

De evolutie in het denken over leiderschap brengt ons stilaan bij de kern van de zaak: bewustzijn. 

Lees Meer
  2289 Hits

Professionalisme, compliance, loyauteit?

Wat betekenen de woorden “professionalisme”, “compliance” en “loyauteit”? En hoe worden ze gebruikt? Hieronder waag ik me aan een Foucaultiaanse deconstructie.

Lees Meer
  1647 Hits

Over het ego van Donald en Hillary, en de weg naar bezield leiderschap

Over bezieling als antwoord op protypische ego-dynamieken in leiderschap.

Lees Meer
  1184 Hits

Presentie in leiderschap en (zorg)werk

Wat kan bijdragen tot onze werkelijke aanwezigheid in onze zorg- en dienstverlening? Ik formuleer hier vier complementaire pistes.

Lees Meer
  1341 Hits

Het hart van leiderschap

Op zoek naar een wereld waarin iedereen leiderschap opneemt. De leiders van de toekomst zijn niet de belangrijke veroorzakers van wat er gebeurt, maar kunnen net toelaten dat er iets ontstaat. 

Lees Meer
  1180 Hits

Van Human Resource Management naar HR Leadership

Hier vind je een visie op HRM, die ik in 2005 formuleerde toen ik nog coördinator was van de gelijknamige afstudeerrichting (EHSAL, nu KULeuven). Mijn inziens zijn ze nog steeds actueel.

Lees Meer
  1119 Hits
We value your privacy

We use cookies only to enhance your browsing experience. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies.