Leiderschapsontwikkeling en welzijnsbeleid UZLeuven 2013-heden

  • Begeleiding van leiderschapsopleidingen voor beginnende en ervaren leidinggevenden en artsen
  • Opleiding over samenwerking, communicatie en zelfmanagement (inclusief zelfzorg)
  • Op maat: teambegeleiding, conflictbemiddeling, coaching.

  Zelfstandig procesbegeleider 2010-heden

  • Opdrachten voor overheidsorganisatie; FOD P&O, RIZIV, KCE (Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg), dienst Vredesopbouw (FOD Buitenlandse Zaken), Federaal Agentschap Voedselveiligheid, Opgroeien, stad Genk, gemeente Kontich
  • Opdrachten voor onderwijsorganisaties: Academisch Vormingscentrum voor Leraren (KULeuven), directie Deeltijds Kunstonderwijs Antwerpen, UCLL, UHasselt
  • Opdrachten voor andere organisaties: KBC, Spiritualiteit in Economie & Samenleving (SPES), AutoJet, De Oever.

  Gastprofessor Universiteit Hasselt 2007-heden

  • Open Border MBA: Self-Management 2012-2015; People & self-management 2018-heden
  • Master in de Systeem- en Procesinnovatie in de gezondheidszorg: Leiderschap in een veranderende wereld 2022-heden
  • Biomedische wetenschappen: Wetenschapsfilosofie 2008-heden
  • Relatie- en communicatiewetenschappen (postgraduaat): Levenskwaliteit 2000-heden
  • HR Leadership / HRM Anders (postacademische vorming): Procesbegeleider 2011-2016
  • Toegepaste Economische Wetenschappen & Handelsingenieur: Bedrijfsethiek 2007-2008; 2021-2022

  Educatief stafmedewerker Stichting Lodewijk de Raet 2007-2010

  • Begeleiding rond thema’s als leerprocessen begeleiden, persoonlijk leiderschap, coachen, leren van dialogeren.
  • Procesbegeleidingen en vorming op maat in uiteenlopende organisaties: teambegeleiding (OGGPA), coaching (KAZOU Limburg & Kortrijk; HUBrussel; Formaat; CD&V; Sint-Niklaasinstituut Anderlecht), procesbegeleiding (Welzijnszorg, KAZOU), omgaan met weerstand (Artevelde Hogeschool); vorming begeleiden (KOPA, VLACO, Familiehulp, Landelijke kinderopvang), constructief samenwerken (FOS), waarderend interveniëren (Karel de Grote Hogeschool), innerlijke vrijheid en leiderschap (aan gedetineerden in hulpgevangenis Leuven), intergenerationeel werkplekleren (Nike).

  EHSAL (HUBrussel) docent & onderzoeker geaffilieerd aan KULeuven 2005-2007

  • Coördinator van de afstudeerrichting HRM
  • Docent Human Resource Management, Mens en maatschappij
  • Begeleiding van masterclasses, bedrijfsprojecten & meesterproeven
  • Organisatie en begeleiding van ervaringsgerichte outdoor trainingen (2 à 3-daagses)

  Universiteit Hasselt, faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen & Handelsingenieur als doctor assistent en assistent 1996-2005

  • Leerpsychologie: leren in werkcontexten (Lerarenopleiding) 2003-2005
  • Professional development in Organisations (ERASMUS) 2003-2005
  • Organisatiepsychologie, Organisational Psychology (ERASMUS), Sociale Vaardigheden, Psychologie, Bedrijfsproject, Methoden voor Onderzoek en Rapportering 1996-2005
  • Promotor van eindverhandelingen 1996-2005
  • Voorzitter 2003-2007 en lid van de stuurgroep 2001-2007 Relatie- en Communicatiewetenschappen (postacademische vorming)
  • Occasioneel begeleider en lid van de stuurgroep 2003-2005 Human Resource Management (postacademische vorming)
  • Motivatie en leiderschap, Management voor Openbare Besturen (postacademische vorming)

  Andere professionele ervaringen

  • Lid van Raad van Bestuur Stichting Lodewijk de Raet (Kwadraet) 2013 - 2020
  • Ontwikkeling en begeleiding van innovatief onderwijsproject Persoonsvorming voor juristen (2019-2020) i.s.m. prof. dr. Eric Lancksweerdt en dr. Ellen Gillard en Marleen Van den Bosch.
  • Medewerking aan projecten gesteund door het Europees Sociaal Fonds
   • Begeleider in het project “Duurzame Motivatie” met focus op ervaren werknemers (2010)
   • Begeleider en onderzoeker in het project “Werkplekleren” met focus op ervaren werknemers (2006)
   • Onderzoeker in het project "Zilveren Instrumenten: leeftijdsbewust personeelsbeleid" (2004)
   • Onderzoeker in het project "Systematisch en geïntegreerd omgaan met competenties": onderzoek naar relationele kenmerken die bijdragen tot een krachtige leeromgeving (1998)
  • Allegro vzw. Medeoprichter in 2006. Allegro overkoepelt langlopende professionele ontwikkelings-programma’s gebaseerd op een inductieve leermethodiek & procesbegeleiding.

  Kernervaringen in procesbegeleiding

  2003-2005, en 2011-2016: Begeleider in het programma HR Leadership (postacademische vorming, UHasselt). Dit leerprogramma loopt over 2 jaren (40-tal dagen in totaal). Tot de doelgroep behoren HR-managers, HR-consulenten en leidinggevenden. Het programma is gebaseerd op inductief leren. Hierbij wordt er in een residentiële “teambuilding” van 6 dagen gewerkt aan de creatie van een zelfsturende leergroep. De verschillende modules die daarop volgen zijn: persoonlijk competenties in een lerende organisatie, bedrijfskunde, HRM en integratie. Er is een combinatie van zelfsturend leren en “klassieker” aanbod door deskundigen in bepaalde domeinen.

  2008-2014: Begeleiding van het Vitruvius-programma Mensgericht Leiderschap voor hoger en middenmanagement, georganiseerd door FOD P&O: 11 leergroepen gedurende telkens 14 dagen. Dit traject start een vierdaagse residentiële opstartbijeenkomst waarbij de deelnemers bouwen aan een zelfsturende leergroep en zicht krijgen op eigen ontwikkelingsthema’s in een constructieve confrontatie met elkaar. Verder houdt de begeleiding in: verkenning van leiderschapsthema’s, casuïstiek aan de hand van interactiedrama en eenvoudige systeemopstellingen, begeleiding van de peer coaching, begeleiding van de integratie tweedaagse op het einde van het leertraject.

  2011: Begeleiding van het leiderschapsprogramma Connect voor het top management en hoger middle management van het RIZIV: 4 leergroepen gedurende telkens 6 dagen. Hoofddoelstellingen van het traject: (1) Ambassadeursrol opnemen voor mensgericht leiderschap, (2) individuele professionele ontwikkeling op vlak van leiderschap, en (3) een leergroep creëren en zo een team- & leercultuur installeren in de organisatie. Het traject bestaat uit een residentiële “teambuilding” van 3 dagen vanuit een ervaringsgerichte en procesmatige benadering, en 3 opvolgdagen waarin de deelnemers zich verdiepten in peer coaching, intervisie en het ontwerp van organisatie-interventies ter bevordering van mensgericht leiderschap.

   

   Sven21c2

   

  We value your privacy

  We use cookies only to enhance your browsing experience. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies.