Het ultieme

Het ultieme objectieve  is het alomtegenwoordige subjectieve (alles verschijnt aan ons als verschijnsel) Het ultieme subjectieve is het alomtegenwoordige objectieve (het schijnend bewustzijn dat voorafgaat aan alle verschijnselen) Schijnend verschijnen, verschijnend schijnen

  88 Hits

Inter-zijn/Quantum

Alles wordt maar iets in de ontmoeting met n/iets anders Alles is niets - niet iets tenzij in de ontmoeting met n/iets anders Nietsen ietsen  samen, als verschijning aan elkaar* In het inter-zijn ontstaat worden Samen dansend zijn Volheid van leegte (*) subject als object, object als subject (Naar aanleiding van het lezen van Helgoland. The St...

Lees Meer
  81 Hits

In de herkenning van ons diepste verlangen

Als we genieten van de zon, chocola, een massage, een wandeling in de natuur, yoga, van het spel met ons troeteldier, opgaan in muziek, in wat we graag doen, dansen, tuinieren, shoppen, schoonheid in iets zien, of goedheid, waarachtigheid, onschuld, oprechtheid, als we een resultaat neerzetten, een to do-lijstje afvinken, s...

Lees Meer
  104 Hits

Organisatieverandering en de wereld als levend systeem

Organismen veranderen voortdurend: ze passen zich aan hun omgeving aan om ervoor te zorgen dat ze in dynamische, homeostatische balans kunnen blijven. Ze veranderen om hetzelfde te blijven. Ze bewegen zich met hun omgeving mee. Dat meebewegen komt voort uit de impliciete herschikking van verschillende ervaringen/contexten die resulteert in de spont...

Lees Meer
  261 Hits

Wat leert een oordeel over een ander mij?

Menselijkheid is in de gezondheidszorg hoe langer hoe meer een sociaaleconomische noodzaak aan het worden, maar blijft bovenal een 'ethisch imperatief' (om een oubollig woord te gebruiken) én daarom de sleutel om organisaties gezond te maken/houden. Dankbaar dat ik de kans kreeg om daarover in gesprek te gaan met een gepassioneerd iemand die het in...

Lees Meer
  111 Hits

Drie gradaties van intimiteit

(Van alles dat er is, is bewustzijn - dat wat we ontegensprekelijk zijn - misschien nog wel het meest mysterieuze.) Bewustzijn is als licht  dat we niet zien  en op alles schijnt * Bewustzijn is als een spiegel waarin alles wat de geest voortbrengt,  verschijnt - zonder terughoudendheid of vasthoudendheid * Bewustzijn is al...

Lees Meer
  111 Hits

Impressie/Expressie

Vanuit de geest verschijnen waarnemingen, gedachten en gevoelens als impressie van de wereld & onszelf Vanuit bewustzijn verschijnen waarnemingen, gedachten en gevoelens als expressie van zijn ware natuur Vanuit bewustzijn verschijnen waarnemingen, gedachten en gevoelens,  als de impressie van de expressie van bewustzijn in ...

Lees Meer
  117 Hits

Boeddhanatuur

Boeddhanatuur verhult zich in gesloten vorm  in de illusie van zelf, wereld en tijd * Boeddhanatuur schemert door  in open vorm - subtiel, wijds, wordend waarin zelf, wereld en tijd oplossen * Boeddhanatuur manifesteert zich in de realisatie van niet-zelf, niet-wereld, buiten de tijd vorm als leegte, leegte als vorm 

  93 Hits

Nieuwjaarswens '24

Een uitnodiging om terug te keren naar verwondering, en van verwondering naar perplexiteit, naar de onverwoordbare essentie die ons draagt. 

  328 Hits

Blik op de horizon

Bij valavond liep ik een aantal ronden op een Finse piste. Het parcours is door gebrek aan onderhoud op bepaalde plaatsen drassig en modderig geworden. Al joggend keek ik dan naar de grond voor me om in te schatten waar ik mijn voeten best liet landen. Op een gegeven moment herinnerde ik me het advies van de langeafstandsloper en monnik M...

Lees Meer
  274 Hits

Meditatie: een landkaart

Woord vooraf In 'Samen mediteren' (georganiseerd vanuit Studio Zuid in Leuven) mediteren we samen, vanuit oefeningen en vanuit stilte. En hier en daar wordt er een sporadisch woordje uitleg gegeven. Ik stel me dan voor de uitdaging om die toelichtingen zo beknopt, helder en eenvoudig mogelijk te houden. De initiële ambitie was om de essentie ervan ...

Lees Meer
  204 Hits

Leiderschap als proces: deel 3

DEEL 3: Het leiderschapsproces: een dans in vier bewegingen In de blog Deel 2: Naar een procesvisie omschreven we leiderschap als een dynamisch, organisch, creatief, emergent gebeuren. Hoe kunnen we dit gebeuren dan concreet omschrijven en hanteerbaar maken in de praktijk? Hoe ziet het proces eruit dat we leiderschap zouden kunnen noemen? Hoe ziet ...

Lees Meer
  346 Hits

Leiderschap als proces: deel 2

De gangbare notie van leiderschap veronderstelt dat leiderschap 'iets' is dat 'in' mensen 'zit'. De redenering is hier dus dat het gaat om een min of meer stabiele, weliswaar te ontwikkelen capaciteit of entiteit die in mensen terug te vinden is. Om leiderschap als fenomeen te begrijpen, moet er in die redenering worden bepaald WAT het inhoudt. In ...

Lees Meer
  323 Hits

Leiderschap als proces: deel 1

The actual world is a process, and that process is the becoming of actual entities […] How an actual entity becomes constitutes what that actual entity is. […] It's 'being' is constituted by its 'becoming. Alfred North Whitehead Inleiding De gangbare notie van leiderschap veronderstelt dat leiderschap 'iets' is dat 'in' mensen 'zit'. De redenering ...

Lees Meer
  464 Hits

Deep democracy - een proeve in de diepte

Sitting in the fire van Arnold Mindell: een meesterwerk over hoe we met verschil kunnen omgaan doorheen conflict naar gemeenschap, over het procesbewustzijn en het bewustzijnsproces.  Download PDF bestand hier

  679 Hits

Behoeftig leiderschap: over infantilisering en parentificatie in hiërarchische relaties

Een essay over hiërarchisch leiderschap en de omkering van de ouder-kind relatie. Oftewel: "Help! Mijn baas is een kleuter."

Lees Meer
  656 Hits

Cover & Preface

 

Lees Meer
  632 Hits

Deepest longing

Lees Meer
  588 Hits

Consciousness and form are in one accord

 

Lees Meer
  488 Hits

If we look deeply

Lees Meer
  481 Hits
We value your privacy

We use cookies only to enhance your browsing experience. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies.